2019 жылы 12 наурыз         236

 

Мәртөк ауданының Қоғамдық

кеңестің құрамын бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңының 9 бабының 5 тармағына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы        № 1194 қаулысымен бекітілген Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ережесінің 27 бабына сәйкес, Мәртөк аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңестің құрамы қосымшаға сәйкес бекітілсін.        

2. Осы шешім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

            Аудандық мәслихат                                                                                                       Аудандық мәслихат

сессиясының төрағасы                                                                                                 хатшысы

                                   Б.Абдуллин                                                                                                                      Ә.Әлмұхамбетов

 

2019 жылғы 12 наурыздағы № 236

Мәртөк аудандық

мәслихатының шешіміне

қосымша

Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңестің

құрамы

1. Баубекова Айгуль Маженовна – «Атамекен»ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Мәртөк аудандық филиалының директоры;

2. Бердиева Гулсара Айтбаевна – жеке кәсіпкер;

3. Бижанов Амангельды Сапаргалиевич – «Абат» шаруа қожалығының басшысы;

4. Бурцев Вячеслав Михайлович – зейнеткер;

5. Есбусинов Жалгас Болатович – аудан әкімі аппаратының бас маманы;

6. Закирзянова Амина Раимовна – балалар жасөспірімдер спорт мектебінің жаттықтырушы-мұғалімі;

7. Исмагулов Амантай Кайрекенович – зейнеткер;

8. Капетов Жақсыбай Ақбатырович – зейнеткер;

9. Карабалин Акимала Шамшугулович – жеке кәсіпкер;

10. Қайролла Муратқабыл Мейрамбекұлы – «Болашақ-М» қоғамдық ұйымының басшысы;

11. Кенжегулов Болатбек Курмангалиевич – «Мәртөк аудандық ветеринариялық стансасы» МКК қауіпсіздік жөніндегі маман;

12. Лещенко Екатерина Андреевна – «Мәртөк Бизнес-инкубатор» КҚ президенті;

13. Цыба Ирина Гордеевна – зейнеткер;

14. Ширяев Валерий Петрович – зейнеткер;

15. Шудабаев Қыдырбай – зейнеткер.

--------------------

 

12 марта 2019 года            236      

Об утверждении состава Общественного

совета Мартукского района

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных советах» и пунктом 27 Типового положения об Общественном совете, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1194, Мартукский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить состав Общественного совета Мартукского района согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

 

Председатель сессии                                                                               Cекретарь 

районного маслихата                                                                               районного маслихата 

                                  Б.Абдуллин                                                                                         А.Альмухамбетов

 

Приложение

к решению Мартукского

районного маслихата

от 12 марта 2019 года № 236

Состав

Общественного совета Мартукского района

1. Баубекова Айгуль Маженовна – директор Мартукского районного филиала Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»;

2. Бердиева Гулсара Айтбаевна – индивидуальный предприниматель;

3. Бижанов Амангельды Сапаргалиевич – глава крестьянского хозяйства «Абат»;

4. Бурцев Вячеслав Михайлович – пенсионер;

5. Есбусинов Жалгас Болатович – главный специалист аппарата акима района;

6. Закирзянова Амина Раимовна – тренер-учитель детской юношеской спортивной школы;

7. Исмагулов Амантай Кайрекенович – пенсионер;

8. Капетов Жақсыбай Ақбатырович – пенсионер;

9. Карабалин Акимала Шамшугулович – индивидуальный предприниматель;

10. Қайролла Муратқабыл Мейрамбекұлы – руководитель общественной организации «Болашак-М»;

11. Кенжегулов Болатбек Курмангалиевич – специалист по технике безопасности ГКП «Мартукская районная ветеринарная станция»;

12. Лещенко Екатерина Андреевна – президент ОФ «Мартукский Бизнес-инкубатор»;

13. Цыба Ирина Гордеевна – пенсионер;

14. Ширяев Валерий Петрович – пенсионер;

15. Шудабаев Қыдырбай – пенсионер.

-----------------

Объявление заседании рабочей группы

Объявление по фор.общ.совета  каз.

Объявление о фор.общ.совета рус.

документ 1

документ 2

Хабарландыру

Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелігіне кандидаттарды 14 ақпан 2019 жылы мына мекенжайда: Мәртөк ауылы, Сейфуллин көшесі, 36 үй 13 бөлме, сағат 15.00 өтетін жұмыс тобының отырысына шақырамыз. Талқыланатын мəселелер: коммерциялық емес ұйымдармен азаматтар ұсынған Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелігіне кандидатураларды талқылау.

Объявление


Приглашаем кандидатов в члены Рабочей группы по формированию Общественного совета Мартукского района на заседание рабочей группы, которое состоится 14 февраля 2019 года по адресу: село Мартук, ул.Сейфуллина, дом 36, кабинет 13 в 15.00 часов. Обсуждаемые вопросы: обсуждение кандидатур члены Рабочей группы по формированию Общественного совета Мартукского района, предложенных некоммерческими организациями и гражданами.

 

СПИСОК рабочей группы по формированию Общественного совета Мартукского района

---

Мәртөк ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін сайлау бойынша конкурсты өткізу туралы
хабарландыру

Мәртөк аудандық мәслихаты, Мәртөк ауданынң Қоғамдық кеңесін қалыптастыру бойынша жұмыс тобының мүшелігіне конкурстық іріктеуден өтуге ниет білдіруші коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері, азаматтардың арасында конкурс өткізілетіндігі туралы хабарлайды.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері мынадай құжаттарды ұсынады:
1) бекітілген нысан бойынша өтініш;
2) жұмыс тобының мүшесіне кандидатура (болған жағдайда) ұсыну туралы коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы;
3) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.
Ашықтықты және объективтілікті қамтамасыз ету үшін жұмыс тобының отырысына коммерциялық емес ұйымдардың және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатарынан байқаушылар қатыса алады.
Байқаушылардың тізімін қалыптастыру және байқаушы ретінде жұмыс тобының отырысына қатысуы үшін, байқаушы болуға ниет білдірген тұлға, Қоғамдық кеңесті қалыптастыру бойынша жұмыс тобының мүшелерін іріктеу бойынша конкурсқа байқаушы ретінде қатысу үшін бекітілген нысан бойынша өтініш береді.
Коммерциялық емес ұйымдардан, азаматтар және байқаушылардан ұсыныстар 2019 жылғы 28 қаңтардан бастап 08 ақпан аралығында жазбаша түрде мына мекен-жай бойынша қабылданады: Мәртөк селосы, Сейфулин көшесі, 13 бөлме, сағат 09.00-ден 8.00 дейін, үзіліс 13.00-тен 14.00 дейін, анықтама үшін телефондар: 21-4-83, электронды пошта:
martuk_maslixat@mail/ru
Өтініштердің нысандарымен облыстық мәслихаттың сайтында келесідей электронды сілтеме бойынша танысуға болады: martukmaslihat.kz.

Заявление 1

Заявление 2

Заявление 3

------

Объявление

о проведении конкурса по избранию членов Рабочей группы по формированию Общественного совета Мартукского района

 

Мартукский районный маслихат, сообщает о проведении конкурса среди представителей некоммерческих организаций и граждан, желающих пройти конкурсный отбор в члены Рабочей группы по формированию Общественного совета Мартукского района.
Граждане ,представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе ,подают следующие документы:
1)заявление по утвержденной форме;
2)письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры(при наличии) в члены рабочей группы;
3)копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.
Для обеспечения прозрачности объективности на заседание рабочей группы могут присутствовать наблюдатели из числа представителей некоммерческих организаций и средств массовой информации.
Для формирования списка наблюдателей и присутствия на заседании рабочей группы в качестве наблюдателя лицо, изъявившее желание быть наблюдателем ,предоставляет заявление для участия в качестве наблюдателя на конкурс по отбору рабочей группы по утвержденной форме.
Предложения принимаются от некоммерческих организаций и граждан и наблюдателей принимаются с «28» января по «08» февраля 2019 года, в письменном виде по адресу: с.Мартук, ул.Сейфулина 36, каб.13, с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, телефон для справок: 21-4-83, электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
С формами заявлений можно ознакомится на сайте районного маслихата по следующей электронной ссылке: martukmaslihat.kz.

Заявление 1

Заявление 2

Заявление 3

1

 

almuhambetov

Көлкебаев Талғат Омарбекұлы
Мәртөк аудандық
мәслихатының хатшысы

 

      Телефон доверия

ГУ «Аппарат Мартукского районного маслихата»   сообщает телефон         доверия для обращения по вопросам нарушений норм антикоррупционного законодательства, Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан работниками аппарата районного маслихата: